AKTUALNOŚCI KONKURS GRANTOWY LGD PIT O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
Aktualności
22 lipca br. na posiedzeniu Komisji Grantowej ocenione i wybrane zostały najlepsze wnioski o przyznanie grantu, które zostały złożone w Konkursie.

Celem Konkusu było wsparcie podmiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego w zakresie takich kosztów jak np. doposażenie zespołów ludowych, artystycznych i grup rekonstrukcyjnych, kół gospodyń wiejskich w narzędzia do kontynuacji działalności kulturowej, artystycznej związanej z tożsamością LGD „PIT”. W ramach grantów możliwe było m.in. wsparcie podmiotów w brakujące do rozwoju narzędzia np. instrumenty muzyczne, stroje.

Oto listy rankingowe grantobiorców z poszczególnych Gmin:

LISTA OCENIONYCH I WYBRANYCH WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PARTNERSTWO INTEGRACJA TURYSTYKA"

NUMER WNIOSKU

WNIOSKODAWCA

TYTUŁ

KWOTA WNIOSKOWANA

KWOTA PRZYZNANA

ILOŚĆ PUNKTÓW

GMINA KUNICE

6312/1/07/2020/K

Koło Gospodyń Wiejskich „Rosochatki z Rosochatej  

Zakup namiotu oraz zastaw stołowych

3 000,00

3 000,00

17,00

6313/2/07/2020/K

Koło Gospodyń Wiejskich „Szczytniczanki”   

Coś dla ciała i dla duszy

3 000,00

3 000,00

17,00

6314/3/07/2020/K

Koło Gospodyń Wiejskich „Kuniczanki”

Kultura i tradycje kulinarne z KGW „Kuniczanki”

3 000,00

3 000,00

14,00

GMINA RUJA

1160/3/07/2020/R

Koło Gospodyń Wiejskich w Rui „Rujowianki”   

LGD PIT doposaża KGW „Rujowianki” w sprzęt kuchenny i piknikowy

3 000,00

3 000,00

21,00

1159/2/07/2020/R

Koło Gospodyń Wiejskich w Tyńcu Legnickim „Tyńczanki"

Pod naszym niebem jest pięknie

3 000,00

3 000,00

20,00

1147/1/07/2020/R

Koło Gospodyń Wiejskich „Gosposie”  z Wągrodna

Zakup składanych zestawów biesiadnych

2 975,00

2 975,00

16,00

GMINA LEGNICKIE POLE

5215/1/07/2020/LP

Stowarzyszenie Dobroczyńcy z Legnickiego Pola

Kuchnia przodków

3 000,00

2 675,00

13,00

5216/2/07/2020/LP

Koło Gospodyń Wiejskich Bartoszowianki

Świeże jadło dożynkowe

3 000,00

2 675,00

13,00

5269/3/07/2020/LP

Stowarzyszenie Raczkowa  z miejscowości Raczkowa

Smakowite dni w różanej wsi

2 999,31

2 675,00

13,00

5302/4/07/2020/LP

Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki „FOPiT-GOBI” 

Historia szabli polskiej

3 000,00

1 000,00

12,00

   

suma

29 974,31

27 000,00

 

LISTA OCENIONYCH I WYBRANYCH WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PARTNERSTWO INTEGRACJA TURYSTYKA"

NUMER WNIOSKU

WNIOSKODAWCA

TYTUŁ

KWOTA WNIOSKOWANA

KWOTA PRZYZNANA

ILOŚĆ PUNKTÓW

GMINA KUNICE

6312/1/07/2020/K

Koło Gospodyń Wiejskich „Rosochatki z Rosochatej  

Zakup namiotu oraz zastaw stołowych

3 000,00

3 000,00

17,00

6313/2/07/2020/K

Koło Gospodyń Wiejskich „Szczytniczanki”   

Coś dla ciała i dla duszy

3 000,00

3 000,00

17,00

6314/3/07/2020/K

Koło Gospodyń Wiejskich „Kuniczanki”

Kultura i tradycje kulinarne z KGW „Kuniczanki”

3 000,00

3 000,00

14,00

GMINA RUJA

1160/3/07/2020/R

Koło Gospodyń Wiejskich w Rui „Rujowianki”   

LGD PIT doposaża KGW „Rujowianki” w sprzęt kuchenny i piknikowy

3 000,00

3 000,00

21,00

1159/2/07/2020/R

Koło Gospodyń Wiejskich w Tyńcu Legnickim „Tyńczanki"

Pod naszym niebem jest pięknie

3 000,00

3 000,00

20,00

1147/1/07/2020/R