AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
ZABYTKI


OBIEKTY SAKRALNE

W naszych stronach najliczniejszą grupą zabytków są obiekty sakralne. Poza kościołem św. Jadwigi i dawnym Kościołem św. Trójcy w Legnickim Polu, znajduje się tutaj 16 kościołów oraz ruiny kościoła w Rogoźniku. Prawie połowa z tych obiektów pochodzi z XIV lub XV wieku i została wybudowana w stylu gotyckim. Natomiast ich wnętrze zostało zmodernizowane w stylu barokowym lub renesansowym. Zachowało się zabytkowe wyposażenie kościołów. Przy niektórych kościołach przetrwały wieże sugerujące pierwotny obronny charakter budowli. W wielu obiektach można zauważyć liczne epitafia – płyty, tablice nagrobne.

W Rogoźniku umiejscowione są ruiny kościoła ewangelickiego, który podobno do 1946 roku był w dobrym stanie. Niewiadomo co się z nim stało. W pobliżu ruin leży tablica pamiątkowa z napisem : Unsern Gefallenen im Weltkrieg 1914-1918 ( Nasi polegli na Wojnie Światowej 1914-1918).

Zabytkowe Kościoły na terenie Gmin Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja:

1. Klasztor pobenedyktyński wraz z kościołem św. Jadwigi w Legnickim Polu (XVIII wiek)

2. dawny Kościół św. Trójcy w Legnickim Polu (XIII/XIV wiek)

3. Kościół pw. św. Kazimierza i Matki Ostrobramskiej w Rosochatej (XIV wiek)

4. Kościół filialny Chrystusa Króla w Spalonej (przełomie XV i XVI wieku)

5. Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Kunicach (XV w., rozbudowany XVIII w.)

6. Kościół Zwiastowania Pańskiego w Bieniowicach (XIX wiek)

7. Kościół pw. św. Łukasza Ewangelisty w Rui (XIV wiek)

8. Kościół pw. św. Zofii w Grzybianach (XV wiek)

9. Kościół św. Stanisława w Miłogostowicach (XV wiek)

10. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Ulesiu (XV wiek)

11. Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mikołajowicach (XV wiek)

12. Kościół pw. św. Antoniego w Gniewomierzu ( XVIII wiek)

13. Kościół pw. św. Jadwigi w Kłębanowicach ( XVIII wiek)

14. Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Taczalinie ( XVIII wiek)

15. Kościół pw. św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej ( XVIII wiek)

16. Kościół Najświętszego Serca pana Jezusa w Wągrodnie (XIX wiek)

17. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Koskowicach (XIX wiek)

18. Kościół pw. Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim (XIX wiek)

19. Ruiny kościoła w Rogoźniku (ewangelicki, podobno z XII/XIII wieku)


Klasztor pobenedyktyński wraz z kościołem św. Jadwigi w Legnickim Polu

Na tych terenach obiektem sakralnym o największej randze jest klasztor pobenedyktyński wraz z kościołem św. Jadwigi w Legnickim Polu. Benedyktyni dwukrotnie utracili dobra w Legnickim Polu i dwukrotnie powrócili. Gdy powrócili za drugim razem w XVI wieku wybudowano barokowy kościół pw. św. Jadwigi i klasztor Benedyktynów. Klasztor wraz z kościołem został uznany za zabytek klasy „0” i pomnik historii. Kamień węgielny pod klasztor położono w 1723 roku. Powstanie klasztoru jest datowane na 1723-1725, a kościoła na lata 1727-1731. Kościół i klasztor został zaprojektowany przez czeskiego architekta Kiliana Ignacego Dientzenhofera. Kościół został wzniesiony na eliptycznym planie wklęsło-wypukłym. Szczególnie godne zainteresowania jest piękne barokowe wnętrze kościoła. Wewnątrz mieszczą się ołtarz wykonany przez flamandzkiego malarza Franciszka de Beckera,obrazy do czterech bocznych ołtarzy wykonane przez praskiego artystę Wacława Wawrzyńca Reinera, malowidła na sklepieniach wykonane przez Kuźmę Damiana Asama , rzeźby, fasady, rzeźbienie bocznych ołtarzy wykonane przez Karla Josepha Hiernle'a oraz prospekt organowy Caspariniego. W pobenedyktyńskim klasztorze znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla kobiet. Natomiast kościół św. Jadwigi pełni funkcję parafii i odbywają się w nim nabożeństwa.

klasztor

Klasztor pobenedyktyński z kościołem św. Jadwigi w Legnickim Polu

źródło : www.legnickiepole.pl


PAŁACE I DWORKI

Na terenie czterech gmin działania Stowarzyszenia LGD PIT umiejscowionych jest wiele pałaców, dworków oraz zespołów pałacowych lub pałacowo-parkowych. Większość z nich jest w złym stanie i przydałaby się im renowacja.

Na obszarze Gmin Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja ulokowane są liczne pałace i dworki:

1. zespół pałacowy w Brenniku

2. pałac w zespole dworskim w Goślinowie

3. zespół pałacowo-parkowy w Jakuszowie

4. zespół pałacowo-parkowy w Kochlicach

5. pałac w Lipcach

6. pałac w Pątnówku

7. zespół pałacowy w Uszy

8. pałac w Janowicach Małych

9. pałac w Lubieniu

10. pałac w Polance

11. pałac w Rogoźniku

12. pałac w Rosochatej

13. dwór w Wągrodnie

14. zespół dworski w Strzałkowicach

15. zespół dworski w Kunicach


Zespół pałacowy w Brenniku

Najokazalszy z nich to zespół pałacowy w Brenniku. Był on posiadłością Zeidlitzów. Powstał w 1899 roku na miejscu starego pałacu z XVIII w. Następnie został zmodernizowany w latach 20-tych XX wieku. Obecnie jest w stylu eklektycznym z elementami neorenesansu, neobaroku i neorokoka. W tym stylu są wnętrza, a w tym m.in. sala rycerska o sklepieniu wspartym na granitowych kolumnach, ozdobny kominek oraz pseudorokokowa kaplica. Na zewnątrz dominuje styl neobarokowy. Na zewnątrz znajduje się portal z herbem Zedlitzów i datą 1928 w zwieńczeniu. Pałac ozdobiony jest XIX-wiecznymi rzeźbami przedstawiającymi św. Jerzego i Henryka Pobożnego. Aktualnie jest to trzy, a gdzie niegdzie cztero – kondygnacyjna budowla wybudowana na planie litery L. Posiada liczne tarasy, wykusze (element wystający z elewacji budynku) i ryzality (część budynku wystająca z elewacji prowadząca od fundamentów po dach). Dziś w pałacu funkcjonuje Dom Pomocy społecznej „Prząśnik”.

brennik

Pałac w Brenniku, źródło : www.ruja.pl


INNE OBIEKTY

Przy wyjeździe z Ulesia od strony Lipiec stoi „Kolumna Łez”. To obelisk wystawiony przez księcia legnicko-brzeskiego Jerzego III w 1664 roku na pamiątkę pożegnania z córką Dorotą Elżbietą wyjeżdżającą do Niemiec.

Ponadto znajdują się tutaj najczęściej przy kościołach zabytkowe cmentarze: w Legnickim Polu, Rui, Polance, Tyńcu Legnickim, Koskowicach, Nowej Wsi Legnickiej, Grzybianach, Rosochatej, Kłębanowicach, Grzymalinie, Siedliskach oraz Ulesiu.

W kilkunastu miejscowościach można zaobserwować krzyże pokutne. Krzyże pokutne to kamienne formy w kształcie krzyża stawiane przez morderców. Często na krzyżach pokutnych było wyryte narzędzie, którym dokonano zbrodni.

W miejscowości Miłkowice znajduje się XIX- wieczny dworzec kolejowy. Natomiast w Taczalinie umiejscowiony jest wiatrak koźlak z końca XVIII wieku.