AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
POWSTANIE STOWARZYSZENIA


Inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia była społeczność lokalna czterech sąsiadujących ze sobą gmin, tj. Gminy Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja. Inicjatywa stworzenia partnerstwa nabrała największej dynamiki wiosną 2008 roku, kiedy to spontaniczne spotkania grupy inicjatywnej zaczęły przybierać coraz bardziej zorganizowaną formę i przyciągały coraz szerszą grupę osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w tworzeniu LGD.


Pierwsze (założycielskie) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się 30 lipca 2008 roku. Członkami założycielami Stowarzyszenia zostały następujące instytucje i osoby reprezentujące sektory gospodarczy, publiczny oraz społeczny: Gmina Kunice, Gmina Legnickie Pole, Gmina Miłkowice, Gmina Ruja, Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Ewa Baran, Gabriela Garuch, Grzegorz Kaczmarski, Teresa Mizera, Rafał Plezia, Elżbieta Rychlik, Ryszard Sitarek, Sławomir Skoczek, Jolanta Sokołowska, Jacek Stacewicz i Kamil Strynkowski.


W Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 22 października 2008 roku pod numerem 0000 31 62 63.


Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Jaśkowicach Legnickich 49 (Gmina Kunice).