AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
OBSZAR

 

mapa obszaru LGD


Obszar Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Integracja Turystyka to terytorium czterech sąsiadujących ze sobą gmin – Gminy Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja.

Łącznie LGD Partnerstwo Integracja Turystyka zajmuje powierzchnię 338 km2.

Obszar LGD Partnerstwo Integracja Turystyka sąsiaduje od północy z Gminą Lubin (powiat lubiński), od wschodu – z Gminą Prochowice (powiat legnicki), Gminą Udanin (powiat średzki), od południa - z Gminą Wądroże Wielkie, Gminą Mściwojów (powiat jaworski), od zachodu - z Gminą Krotoszyce (powiat legnicki), Miastem Legnica, Gminą Chojnów (powiat legnicki).

Sąsiadujące Lokalne Grupy Działania z terenem LGD Partnerstwo Integracja Turystyka to: od wschodu – LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, od południa – LGD Partnerstwo Kaczawskie, od zachodu – LGD Wrzosowa Kraina.

Obszar LGD położony jest w środkowej części historycznego Dolnego Śląska. Wszystkie cztery gminy przynależą do Powiatu Legnickiego stanowiąc swoistą „otulinę” miasta Legnica.

Krajobraz naturalny LGD Partnerstwo, Integracja, Turystyka jest typowym krajobrazem nizinnym, gdzie większość obszaru zajmuje Nizina Sasko-Łużycka w części centralnej i zachodniej. Po stronie wschodniej obszaru znajduje się Nizina Śląska. Nizina Sasko-Łużycka pokrywa w całości obszar Gminy Miłkowice dzieląc obszar gminy na 3 części, z czego największą stanowi Równina Legnicka, która zajmuje szeroką płaskodenną dolinę rzeki Czarna Woda, by następnie przejść w Dolinę Dolnej Kaczawy. Równina Legnicka z Doliną Kaczawy zajmuje gminę Kunice, a z Dolną Czarnej Wody gminę Miłkowice. Obszar obu tych gmin od strony północnej zajmuje płaska i piaszczysta Wysoczyzna Lubińska, w większości pokryta lasem. Trzecią część niziny obejmuje Równina Chojnowska, która nieznacznie pokrywa obszar od strony południowo-zachodniej.

Nizina Śląska znajduje się we wschodniej części LGD w większości pokrywając Gminę Ruja i zachodząc na Gminy Kunice i Legnickie Pole. Obszar ten w tej części niziny nazywa się Wysoczyzną Średzką i charakteryzuje się obszarami o niewielkiej lesistości i dominacji krajobrazu rolnego z glebami brunatno ziemnymi, płowymi słabo gliniastymi i gliniastymi.

Od strony południowej do Gminy Legnickie Pole swoistym klinem pomiędzy Równinę Chojnowską a Wysoczyznę Średzką w kierunku Równiny Legnickiej wchodzi jedyny mezoregion górski. Są to Wzgórza Strzegomskie wchodzące w skład Przedgórza Sudeckiego.

Obszar LGD posiada wyjątkowe pojezierze w skali Polski, jest to Pojezierze Kunickie - najmniejsze w Polsce i najbardziej wysunięte na południe. Stanowi je grupa jezior polodowcowych o pochodzeniu termokresowym. Jest to wyjątek na Dolnym Śląsku.