AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
HISTORIA OBSZARU LGD


Najstarsze ślady osadnictwa z tego terenu pochodzą z mezolitu (około 7000-4500 p.n.e.). Znajduje się tutaj wiele stanowisk archeologicznych, za pomocą których odkryto ślady kultury pucharów lejkowatych, ślady kultury unietyckiej (epoka brązu), kultury przedłużyckiej oraz łużyckiej. Do najciekawszych odkryć należy cmentarzysko Łużyczan na południowy-zachód od Kunic. W Kunicach na półwyspie, który dawniej był wyspą odkryto pozostałości po grodzie obronnym z tego okresu. W Grzybianach na półwyspie Jeziora Koskowickiego odsłonięta została część osiedla otwartego kultury łużyckiej z VII i VI wieku p.n.e. Grodzisko w obrębie Rogoźnika zostało zaliczone do ekspozycji terenowej. We wczesnym średniowieczu mieszkało na tym obszarze słowiańskie plemię Trzebowian, których głównym grodem była Legnica. Pod koniec X wieku obszar stał się częścią państwa Piastów. Na przełomie XII i XIII wieku nastąpiło rozbicie dzielnicowe, które znacznie osłabiło Polskę, najeżdżaną wówczas przez Mongołów. W XIII wieku miała tutaj miejsce bitwa ważna dla dziejów całej Europy.BITWA POD LEGNICĄ 1241 r.

Na terenie Legnickiego Pola miała miejsce Bitwa pod Legnicą, która odbyła się 9 kwietnia 1241 roku. Bitwa toczyła się pomiędzy Mongołami, a rycerstwem polskim. Wraz z rycerstwem polskim przeciwko Mongołom walczyli templariusze i krzyżacy. Pomimo, iż bitwa była przegrana, to zatrzymała pochód Mongołów na zachód . Początkowo walka była wyrównana. Do przegranej rycerstwa polskiego przyczyniło się użycie gazu bojowego przez wojska mongolskie oraz ucieczka części rycerstwa na czele z księciem opolskim Mieszkiem II Otyłym. Podczas bitwy Tatarzy schwytali ks. Henryka Pobożnego. Następnie ścieli mu głowę, ponieważ nie chciał klęknąć przed poległym w Sandomierzu księciem tatarskim. Głowę Henryka Pobożnego nasadzili na włócznię i udali się z nią pod gród legnicki, aby zademonstrować w ten sposób swą siłę i zmusić gród do poddania się. Jednak gród legnicki nie zamierzał się poddać, a Mongołowie nie mieli już wystarczających sił aby go zdobyć. Ruszyli więc na Węgry, by przyłączyć się do Wojska Batu Hana. Zwłoki Henryka Pobożnego zostały rozpoznane przez jego matkę św. Jadwigę Śląską oraz żonę Annę Czeską dzięki temu, że miał sześć palców u lewej stopy.

Podobno w miejscu odnalezienia zwłok Henryka Pobożnego wybudowano gotycki Kościół św. Trójcy ufundowany przez św. Jadwigę. Opiekę nad kościołem powierzono benedyktynom sprowadzonym z Opatowic w Czechach przez Annę Czeską. Dziś w tym kościele znajduje się Muzeum Bitwy Legnickiej.


legpole

dawny kościół św. Trójcy - Muzeum Bitwy Legnickiej, źródło www.legnickiepole.pl
Po śmierci Henryka Pobożnego Śląsk został podzielony na jego synów. Od 1248r. ziemie te stały się częścią Księstwa Legnickiego pod panowaniem Bolesława II Rogatki, a od 1278r. – jego syna Henryka V Brzuchatego, a następnie Bolesława III Rozrzutnego. W 1239 roku za sprawą nieudolnej ekspansjonistycznej polityki Bolesława III Rozrzutnego obszar ten stał się częścią lenna czeskiego. W 1675 roku zmarł ostatni śląski książę z rodu Piastów – Jerzy Wilhelm, a te ziemie dostały się pod panowanie Habsburgów - austriaków. W 1740 roku nasz obszar wraz z całym Śląskiem został zdobyty przez Prusy i stał się częścią państwa Pruskiego. Był to teren długoletnich zmagań Austrii i Prus. Podczas Wojny Siedmioletniej miała tutaj miejsce bitwa Austriaków z Prusakami.BITWA LEGNICKA 1760 R. - PĄTNÓW LEGNICKI

Na tych terenach dnia 15 sierpnia 1760 roku w Pątnowie Legnickim rozegrała się – Bitwa Legnicka. Było to w czasie wojny siedmioletniej. Walka odbyła się pomiędzy wojskami pruskimi pod dowództwem króla Fryderyka II, a wojskami austriackimi dowodzonymi przez feldmarszałka Leopolda von Dauna. Bitwa pozostała nie rozstrzygnięta. Poczyniła jedynie straty w liczebności obu wojsk około 10 %, pomimo iż wojsko austriackie było 3 razy liczniejsze.Przez kolejne lata ziemie były pod panowaniem Hohenzollernów. Okres pruski w dziejach Dolnego Śląska trwał aż do końca II Wojny Światowej – 1945 roku. Do granic Polski powrócił po porozumieniu w Jałcie . Wtedy to, zyskaliśmy tereny zachodnie będące przez dłuższy czas częścią Niemiec, a utraciliśmy ziemie wschodnie na rzecz innych państw. Wówczas wysiedlono Niemców z naszych obszarów, a Polaków ze wschodnich regionów przesiedlono na nasze obszary. Nasz obszar został zasiedlony również przez polaków z Polski centralnej.

Po śmierci Henryka Pobożnego Śląsk został podzielony na jego synów. Od 1248r. ziemie te stały się częścią Księstwa Legnickiego pod panowaniem Bolesława II Rogatki, a od 1278r. – jego syna Henryka V Brzuchatego, a następnie Bolesława III Rozrzutnego. W 1239 roku za sprawą nieudolnej ekspansjonistycznej polityki Bolesława III Rozrzutnego obszar ten stał się częścią lenna czeskiego. W 1675 roku zmarł ostatni śląski książę z rodu Piastów – Jerzy Wilhelm, a te ziemie dostały się pod panowanie Habsburgów - austriaków. W 1740 roku nasz obszar wraz z całym Śląskiem został zdobyty przez Prusy i stał się częścią państwa Pruskiego. Był to teren długoletnich zmagań Austrii i Prus. Podczas Wojny Siedmioletniej miała tutaj miejsce bitwa Austriaków z Prusakami.