AKTUALNOŚCI RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO LSR i LGD NABORY WNIOSKÓW o PRZYZNANIE POMOCY MATERIAŁY DLA WNIOSKODAWCÓW PROW 2007-2013 O NAS
POWSTANIE STOWARZYSZENIA
NASZA MISJA
STATUT
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
ORGANY STOWARZYSZENIA
WAŻNE NUMERY
WAŻNE LICZBY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE i MERYTORYCZNE z DZIAŁALNOŚCI
O PODEJŚCIU LEADER
O WARUNKACH UDZIAŁU
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
MAŁE PROJEKTY
FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA LGD
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI
Cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR
Kryteria wyboru operacji przez LGD
Lokalne Kryteria Wyboru
Ankiety monitorujące z realizacji działań PROW
KONKURSY GRANTOWE OGŁOSZENIA
AGROTURYSTYKA
NOCLEGI
GASTRONOMIA
APTEKI
SKLEPY
BANKI i BANKOMATY
USŁUGI
IMPREZY
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
PRODUKTY LOKALNE
Kategoria główna
Sprzedam
KATALOG PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZAR TURYSTYKA
HISTORIA OBSZARU LGD
POZNAJ OKOLICE - filmy o LGD
MAPKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH
ZABYTKI
WALORY PRZYRODNICZE
JEZIORA
SPORT I REKREACJA
BAZA NOCLEGOWA
GASTRONOMIA
KALENDARZ IMPREZ
NAJBLIŻSZE IMPREZY
IMPREZY GOKIS'ÓW
GALERIA KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
LOKALIZACJA I DOJAZD
LINKI
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA


Nasza organizacja liczy obecnie 16 członków zwyczajnych i jest organizacją otwartą.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda instytucja, której działalność realizowana jest na terenie LGD lub osoba, która zamieszkuje ten obszar.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia, należy dostarczyć do naszego Biura wypełnioną deklarację przystąpienia.

do pobrania:

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Biurem Stowarzyszenia.


* * *

CZŁONKOWIE

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

"PARTNERSTWO INTEGRACJA TURYSTYKA"

SEKTOR PUBLICZNY:

1. Gmina Kunice (od 30 VII 2008 r.)

2. Gmina Legnickie Pole (od 30 VII 2008 r.)

3. Gmina Ruja (od 30 VII 2008 r.)

SEKTOR GOSPODARCZY:

4. Wiesław Bernacki (od 14 VI 2011 r.)

SEKTOR SPOŁECZNY:

5. Ewa Olejnik (od 30 VII 2008 r.)

6. Gabriela Garuch (od 30 VII 2008 r.)

7. Teresa Mizera (od 30 VII 2008 r.)

8. Rafał Plezia (od 30 VII 2008 r.)

9. Sławomir Skoczek (od 30 VII 2008 r.)

10. Jolanta Sokołowska (od 30 VII 2008 r.)

11. Jacek Stacewicz (od 30 VII 2008 r.)

12. Kamil Strynkowski (od 30 VII 2008 r.)

13. Klub Sportowy „ALBATROS” (od 14 VI 2011 r.)

14. Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki "FOPIT-GOBI" (od 11 VI 2012 r.)

15. Fundacja EDUSILESIA (od 11 VI 2012 r.)